Wesołych Świąt!

radosnych swiat 2020

Służba całym życiem.... rzecz o Eugeniuszu Wróblu

W imieniu Fundacji Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego a także jako córka bohatera filmu serdecznie zapraszam na wirtualny pokaz premierowy filmu "Służba całym życiem.... rzecz o Eugeniuszu Wróblu".

Zwiastun filmu
https://www.youtube.com/watch?v=FMpC4BmtmB4

Link pod którym odbędzie się premiera
https://www.youtube.com/watch?v=bE4vm-xq_zI

Czuwaj!
Maria Wilgus
córka Eugeniusza Wróbla
wiceprezes Fundacji Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego

sluzba calym zyciem

Msza Harcerska

Uwaga!
Z powodu problemu z transmisją online dzisiejsza Msza Św. nie odbędzie się. Powiadomimy o nowym terminie.
 
Czuwaj!
W sobotę 5 grudnia o godz. 16:00 w Kościele pw. MB Częstochowskiej w Rybniku - Nowinach odbędzie się kolejna Msza Harcerska, na którą serdecznie zapraszamy.
Mając na uwadze obostrzenia związane z panującą sytuacją epidemiologiczną, jak i zdrowie nasze i bliskich - zachęcamy do udziału w Mszy Św. w sposób online. Ułatwi Wam to link zamieszczony poniżej.

Msza Harcerska

Czuwaj!
7 listopada o godz. 16:00 w kościele MB Częstochowskiej w Rybniku-Nowinach odbędzie się kolejna w tym roku Msza Harcerska. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, zachęcamy wszystkich chętnych do uczestniczenia we Mszy w trybie online. Transmisja na żywo pod poniższym linkiem. Zapraszamy serdecznie wszystkich zuchów, harcerzy i instruktorów.
https://www.youtube.com/watch?v=6sbeavMu900

Informacja

Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej informuje, że zmianie uległa treść oświadczenia, którą podpisują pełnoletni członkowie ZHP/opiekunowie prawni – od tej pory oświadczenie można podpisać jednorazowo na okres roku harcerskiego, zgodnie z obecnie obowiązującym okresem kwarantanny wynoszącym 10 dni (zmiana w oświadczeniach liczby dni z 14 na 10.

Ujednolicone zostały oświadczenia aby były możliwe do zastosowania zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej np. przez formularze Forms w Microsoft 365.

Dodane zostały informacje, że w przypadku pracy gromad i drużyn NS działających w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych należy stosować wytyczne obowiązujące w tych ośrodkach.

Podkreślamy, że należy pamiętać o stosowaniu ustanowionego reżimu sanitarnego określonego dla danej strefy np. żółtej czy czerwonej.

Podczas ostatnie aktualizacji poszerzona została sekcja "PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA LUB STWIERDZENIA ZACHOROWANIA NA COVID-19" - https://zhp.pl/wp-content/uploads/2020/08/ZHP_Procedura_zachorowanie.pdf

dodana została sekcja "Dla gromad i drużyn" oraz "Dla pełnoletnich członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie i/lub uczestniczących w różnych formach pracy harcerskiej".

Wszystkie informacje o zasadach bezpieczeństwa i obowiązujących wytycznych znajdują się na stronie zhp.pl/wracamy , którą prosimy sprawdzać na bieżąco.

Poniżej zamieszczamy linki do nowych oświadczeń:

1. Oświadczenie niepełnoletni: https://zhp.pl/wp-content/uploads/2020/09/ZHP_Oswiadczenie_niepelnoletni_29_09_2020.pdf

2. Oświadczenie pełnoletni: https://zhp.pl/wp-content/uploads/2020/09/ZHP_Oswiadczenie_pelnoletni_29_09_2020.pdf

3. Oświadczenie pełnoletni niezrzeszony: https://zhp.pl/wp-content/uploads/2020/09ZHP_Oswiadczenie_pelnoletni_niezrzeszony_29_09_2020.pdf

4. Zgoda na pomiar temperatury: https://zhp.pl/wp-content/uploads/2020/08/ZHP_Oswiadczenie_temperatura.doc

Zmarł dh Paweł Zdebel

Zmarł dh Paweł Zdebel, pogrzeb odbędzie się w środę (07.10.2020 r.) o godz. 10:00 w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Niewiadomiu.

Msza Św. na rozpoczęcie roku harcerskiego

Czuwaj!
3 października o godz. 16:00 w kościele MB Częstochowskiej w Rybniku-Nowinach odbędzie się Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku harcerskiego. Zapraszamy do udziału wszystkich zuchów, harcerzy i instruktorów.

Recenzja "Scouting for boys"

Szymon Janos recenzja "Scouting for boys" w ramach zadania na próbę HO.

„Scouting for boys” jest książką napisaną przez legendarnego twórcę ruchu scoutowego Roberta Baden-Powella, ma ona charakter poradnika. Wydaje się, że jest ona możliwie najlepszym źródłem informacji o działaniu scoutingu, bo kto inny jak nie twórca może najlepiej opisać swoje dzieło?

Moim zdaniem książka przeznaczona jest dla przybocznych, drużynowych, instruktorów pełniących funkcje na wszystkich szczeblach organizacyjnych oraz starszych i bardziej doświadczonych zastępowych. „Scouting for boys” pokazuje w jaki sposób kształtować charakter harcerzy w oparciu o motywy rycerskości i patriotyzmu. Wyjaśnia to przez specyficzny sposób patrzenia na czyny wielkich Brytyjczyków takich jak np. kpt. John Smith. Zawiera także informacje na temat „systemu małych grup” sposobu, według którego działa dzisiaj całe harcerstwo i scouting.

Informuje o dziedzinach, które harcerze powinni mieć opanowane, stale się w nich doskonalić, aby w razie często kryzysowej sytuacji móc użyć swojej wiedzy do niesienia pomocy innym. Wskazuje, że powinny być to między innymi umiejętność wiązania węzłów, udzielanie pierwszej pomocy, puszczaństwo, pionierka, tropienie oraz możliwość poradzenia sobie w każdych warunkach zaczynając od tego jak powinien być zaprzężony koń tak aby nie sprawiało mu to bólu po warunki, które muszą panować w obozowej kuchni. Zawiera także sporo informacji nieaktualnych, które są trudne lub niemożliwe do przeprowadzenia we współczesnym świecie ze względu na przepisy sanitarne albo dużą ilość uprawnień, które należałoby zdobyć przed przeprowadzeniem takich zajęć.

„Scouting for boys” jest obowiązkową pozycją na półce każdego instruktora, który chce wiedzieć, jak to się stało, że harcerstwo i scouting przybrało obecny kształt. Książka wyjaśnia wiele na temat mechaniki i działania scoutingu oraz harcerstwa. Podaje propozycje gier dzięki, którym można doskonalić siebie samego w funkcji instruktora, podopiecznych w technikach harcerskich oraz jak kształcić ich i swój charakter.

Informacja

Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej uchyla dotychczasowe ograniczenia w działalności podstawowych jednostek hufca. Ustalając jednocześnie zasady przywracania działalności w nowym roku harcerskim 2020/2021, które są publikowane na stronie internetowej https://www.zhp.pl/wracamy.

Informujemy również, że drużynowi zostali przeszkoleni z prowadzenia działań harcerskich w nowym roku harcerskim 2020/2021 podczas pandemii koronawirusa.

Rodziców/prawnych opiekunów informujemy o ogólnych zasadach bezpieczeństwa, które znajdziecie pod linkiem: https://zhp.pl/wracamy/#zasadyogolne , a także z procedurami postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzania zachorowania na COVID-19 https://zhp.pl/wracamy/#procedura.

Uczestnicy zbiórki każdorazowo przynoszą wypełnione oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19: https://zhp.pl/wracamy/#dokumenty.

Link do oświadczenia dla osoby pełnoletniej: https://zhp.pl/wp-content/uploads/2020/08/ZHP_Oswiadczenie_pelnoletni.pdf

Link do oświadczenia dla osoby małoletniej: https://zhp.pl/wp-content/uploads/2020/08/ZHP_Oswiadczenie_niepelnoletni.pdf

Zuchów, harcerzy zapraszamy do udziału w zbiórkach :)

CZUWAJ!

Wznowienie działalności 2 DH

Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej im. hm Józefa Pukowca z dniem 01.09.2020 wznawia działalność 2 Drużyny Harcerskiej " Śpiący rycerz" w Rybniku-Golejowie.

 

Szukaj

button karta kwalifikacyjna

 


 100-lecie Hufca Ziemi Rybnickiej:

patronat-100-lat-hufca-rybnik

 

Realizujemy granty:

 

Turystyka z ZHP na sześć -

- poprawa jakości infrastruktury turystycznej

regionu poprzez inwestycje w

bazę noclegową i gastronomiczną 

loga Unii

  

- Czas na zdrowy tryb życia bez nałogów

współfinansowane z budżetu  Miasta Rybnik

 Miasto Rybnik

 - Aktywny i bezpieczny wypoczynek

podczas zajęć harcerskich

- Harcerska Służba

współfinansowane z budżetu Gminy Gaszowice

Gmina Gaszowice


 

 ROHiS komitet

 niw-rohis