kolkaZ-25

Kręgi

Krąg Wapienica

Przewodniczący hm. Teresa Knura.

Krąg działa przy ośrodku obozowym rybnickiego hufca w Wapienicy.

Krąg Instruktorski przy 6HDŻ

Przewodniczący phm. Jan Froehlich

Krąg skłąda się głownie z byłych członków 6 HDŻ i swoim działaniem wspiera poczynania rybnickich wodniaków.

Krąg Seniora

Przewodnicząca hm. Janina Grossek

Krąg w swoich szeregach gromadzi seniorów rybniskiego harcerstwa.