Laureaci X Jubileuszowej Gali Mistrzów Harcerstwa Chorągwi Śląskiej ZHP

W dniu 15 marca 2019 roku odbyła się X Jubileuszowa Gala Mistrzów Harcerstwa Chorągwi Śląskiej ZHP.

Z okazji, że wybrano nas na mistrzów w kategorii "Harcerskie duety", składamy serdeczne podziękowania za złożone życzenia za nominację w w/w kategorii oraz oddane głosy.

Szczególne podziękowania składamy rodzinie, kadrze instruktorskiej Hufca, przyjaciołom, sponsorom, którzy nam pomagają i wspierają. Nasze wyróżnienie to także wyróżnienie Hufca Ziemi Rybnickiej. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyróżnienia.

Pozdrawiamy harcerskim "Czuwaj!",
hm. Teresa i Tadeusz Knura

Zjazd Zwykły Hufca Ziemi Rybckiej

Podaję do wiadomości, że komenda Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej dnia 12 marca 2019 r. podjęła uchwałę nr 9/2019 w sprawie zwołania Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej.
Zjazd odbędzie się 13.04.2019 r. o godzinie 9:00. Rozkaz L5/2019 z wykazem osób z czynnym prawem wyborczym - zobacz.

Zmarł dh. Jan Spleśniały

Zmarł dh. Jan Spleśniały Msza Św. pogrzebowa odprawina zostanie w kościel pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku w dniu 05.01.2019 r. (sobota) o godz. 09:00.

Posiedzenia KSI 2018/2019

W roku harcerskim 2018/2019 posiedzenia KSI będą się odbywały w czwartki po 15 każdego miesiąca o godz. 18.30 w biurze komendy hufca tj.: 22.11.2018 r., 20.12.2018 r., 17.01.2019 r., 28.02.2019 r. (zmiana z powodu ferii), 21.03.2019 r., 18.04.2019 r., 16.05.2019 r., 19.06.2019 r. (zmiana bo 20 jest Boże Ciało).

Obchody Święta Niepodległości

10:30 uroczysta Msza Święta w bazylice.

Po mszy złożenie hołdu przed pomikiem św. Jana Pawła II oraz przemarsz na rynek (na rynku uroczysty apel). 

Spotykamy się o 10:10 pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

Zaliczenie służby instruktorskiej

Droga Druhno, Drogi Druhu!

Zbliża się czas zaliczania służby instruktorskiej.

 

Wnioski o zaliczenie służby instruktorskiej można składać do 31.10.2018 r. poprzez wniosek online dostępny tutaj lub w wersji papierowej do siedziby hufca. 

 

Przypominam zasady zaliczania służby instruktorskiej:

1. Służbę zalicza się instruktorowi, który:

a). pełni służbę instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz Związku,

b). przestrzega Statutu ZHP,

c). uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywna ocenę swojej pracy,

d). zapłacił składki członkowskie za rok harcerski, za który zaliczona ma być służba.

2. Do stażu instruktorskiego wlicza się tylko lata zaliczonej służby instruktorskiej. 

 

Spotkania Kapituły Wędrowniczej

W roku harcerskim 2018/2019 spotkania Kapituły Wędrowniczej będą organizowane w czwartki po 15-tym każdego miesiąca o godz. 17:00 w biurze Komendy Hufca tj.: 18.10.2018, 12.11.2018, 20.12.2018, 17.01.2019, 28.02.2019, 21.03.2019, 18.04.2019, 16.05.2019, 20.06.2019. Zapraszamy.

 

Zmarł Adam Fudali

Nie żyje Adam Fudali, wieloletni prezydent Rybnika oraz przyjaciel rybnickich harcerzy. Zmarł po ciężkiej chorobie, w wieku 67 lat. Uroczystości pogrzebowe śp. Adama Fudalego odbędą się w piątek, 28 września o godz. 10.00, w bazylice św. Antoniego.

Zapraszamy na 95-lecie

Ten rok dla nas, rybnickich harcerzy jest szczególnie ważny. W 2018 roku cała Polska świętuje 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, Związek Harcerstwa Polskiego świętuje 100-lecie zjednoczenia, a Hufiec ZHP Ziemi Rybnickiej obchodzi 95-lecie swojej działalności. 
 
Z tej okazji zuchy, harcerze, instruktorzy i seniorzy Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej zapraszają serdecznie na obchody 95-lecia Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej, które odbędą się 22 i 23 września 2018 r. na rybnickim Kampusie.
 
Plan obchodów: 
Sobota 22.09.2018 r. 
18:00 - ognisko harcerskie 
20:00 - NIESPODZIANKA 
 
Niedziela 23.09.2018 r. 
10:30 - uroczysty apel 
11:00 - Msza Święta 
12:00 - część oficjalna 
12:30 - koncert

"Czym jest nieśmiałość?"

Zachęcam do przeczytania artykułu "Czym jest nieśmiałość?", który w ramach swojej próby przewodnikowskiej napisała druhna Julia Fudala drużynowa 17 DH "Salamandra".

Artykuł znajdziecie tutaj.

Szukaj

button karta kwalifikacyjna

 


 100-lecie Hufca Ziemi Rybnickiej:

patronat-100-lat-hufca-rybnik

 

Realizujemy granty:

 

Turystyka z ZHP na sześć -

- poprawa jakości infrastruktury turystycznej

regionu poprzez inwestycje w

bazę noclegową i gastronomiczną 

loga Unii

  

- Czas na zdrowy tryb życia bez nałogów

współfinansowane z budżetu  Miasta Rybnik

 Miasto Rybnik

 - Aktywny i bezpieczny wypoczynek

podczas zajęć harcerskich

- Harcerska Służba

współfinansowane z budżetu Gminy Gaszowice

Gmina Gaszowice


 

 ROHiS komitet

 niw-rohis