Na wieczną wartę odszedł dh phm. Tadeusz Ochwat

Na wieczną wartę odszedł dh phm. Tadeusz Ochwat. Pogrzeb odbędzie się 07.06.2019 r. w piątek o godz. 08:15 w Rybniku w Dzielnicy Chwałowice w Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus (ul. Działkowców 1).

Zaproszenie na Mszę Św.

zaproszenienamsze

Gawędy w ramach próby na stopień przewodnika

Gawędy w ramach próby na stopień przewodnika - pobierz.

Obchody 3-go maja 2019

Zapraszamy serdecznie do udziału w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3- maja.

09:40 spotkanie pod pomnikiem Jana Pawła II

10:00 apel

10:30 Msza Święta w Bazylice

Po Mszy Świętej odbędzie się uroczysty przemarsz i apel na rynku z udziałem Prezydenta Miasta Rybnika.

Informacja o Mszy Harcerskiej i Drodze Krzyżowej

Następna Msza Harcerska jest 6 kwietnia wyjątkowo zaczynamy o 15:30 Drogą Krzyżową w Kościele!;)
Zapraszamy seniorów, instruktorów, harcerzy i zuchy wraz z rodzicami.

 

pwd. Klaudia Bartkowiak

Najważniejsze informacje z artykułu "Jak harcerstwo wychowuje"

Artykuł "Jak harcerstwo wychowuje" autorstwa hm. Marka Gajdzińskiego omawia harcerską metodę wychowania, która charakteryzuje się pięcioma zasadami oddziaływania:
Zasada oddziaływania naturalnego - formy aktywności używane w harcerstwie odbierane są przez harcerzy jako naturalne, a dzięki temu zaakceptowane i stosowane. Ważna jest mała różnica wieku między wychowawcą a wychowaniem, dlatego ZHP określany jest jako instytucja MŁODYCH dla MŁODYCH
Zasada oddziaływania od zewnątrz - zasada przyjmuje dobrowolność uczestnictwa w ZHP i świadomość postaw, zwyczajów, praw i obowiązków.
Zasada oddziaływania wzajemnego - wszyscy harcerze w zastępie i drużynie nawzajem na siebie oddziałują, pobudzając się do większego zaangażowania w życie grupy. Realizowane jest to również w relacjach pionowych pomiędzy starszymi a młodszymi- wychowawca wpływa na wychowanków i wychowankowie wpływają również na wychowawcę. Zjawisko to nosi nazwę dodatniego sprzężenia zwrotnego.
Zasada oddziaływania pozytywnego - przyjmowanie dobrych wzorców, wartościowy przykład osobisty, rozbudzanie aspiracji i zachęcanie do dążenia do ideału.
Zasada oddziaływania pośredniego - Wychowanie do czynu poprzez czyn. Przed harcerzami wychowawca stawia zadanie, które ma cel bezpośredni np. w zastępie budowanie bramy obozowej, a także cel pośredni: nauka współdziałania, rzetelności i odpowiedzialności za wykonanie zadania. Wystrzeganie się moralizowania i wywierania bezpośredniego wpływu na młodzież w formie pouczania.
Metodyczne środki oddziaływania: wzorzec ideowy (ideały zawarte są w Prawie Zucha i Prawie Harcerskim), wzorzec osobowy (przykład osobisty drużynowego i wielcy Polacy- bohaterowie drużyny), podejście indywidualne (również system sprawności i stopni), stopniowanie trudności (dostosowywanie poziomu trudności zadań, podział metodyk), rywalizacja, współzawodnictwo, współdziałanie, formalna i nieformalna grupa rówieśnicza (podział na szóstki, zastępy, patrole), harcerska atmosfera (zwyczaje, obrzędy, mundur, symbolika odznak), nagrody i kary (najlepszy instruktor stara się ich unikać).
Programowe środki oddziaływania - elementy programu: kontakt z przyrodą, sport i kultura fizyczna, techniki harcerskie, turystyka i krajoznawstwo, odkrywanie historii i kultywowanie tradycji, uczestnictwo w kulturze, rozwijanie zainteresowań, prowadzenie gospodarki, poszukiwanie przyjaciół, służba społeczna. 

pwd. Klaudia Bartkowiak

Laureaci X Jubileuszowej Gali Mistrzów Harcerstwa Chorągwi Śląskiej ZHP

W dniu 15 marca 2019 roku odbyła się X Jubileuszowa Gala Mistrzów Harcerstwa Chorągwi Śląskiej ZHP.

Z okazji, że wybrano nas na mistrzów w kategorii "Harcerskie duety", składamy serdeczne podziękowania za złożone życzenia za nominację w w/w kategorii oraz oddane głosy.

Szczególne podziękowania składamy rodzinie, kadrze instruktorskiej Hufca, przyjaciołom, sponsorom, którzy nam pomagają i wspierają. Nasze wyróżnienie to także wyróżnienie Hufca Ziemi Rybnickiej. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyróżnienia.

Pozdrawiamy harcerskim "Czuwaj!",
hm. Teresa i Tadeusz Knura

Zjazd Zwykły Hufca Ziemi Rybckiej

Podaję do wiadomości, że komenda Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej dnia 12 marca 2019 r. podjęła uchwałę nr 9/2019 w sprawie zwołania Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej.
Zjazd odbędzie się 13.04.2019 r. o godzinie 9:00. Rozkaz L5/2019 z wykazem osób z czynnym prawem wyborczym - zobacz.

Zmarł dh. Jan Spleśniały

Zmarł dh. Jan Spleśniały Msza Św. pogrzebowa odprawina zostanie w kościel pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku w dniu 05.01.2019 r. (sobota) o godz. 09:00.

Posiedzenia KSI 2018/2019

W roku harcerskim 2018/2019 posiedzenia KSI będą się odbywały w czwartki po 15 każdego miesiąca o godz. 18.30 w biurze komendy hufca tj.: 22.11.2018 r., 20.12.2018 r., 17.01.2019 r., 28.02.2019 r. (zmiana z powodu ferii), 21.03.2019 r., 18.04.2019 r., 16.05.2019 r., 19.06.2019 r. (zmiana bo 20 jest Boże Ciało).

Szukaj

button karta kwalifikacyjna

 


 100-lecie Hufca Ziemi Rybnickiej:

patronat-100-lat-hufca-rybnik

 

Realizujemy granty:

 

Turystyka z ZHP na sześć -

- poprawa jakości infrastruktury turystycznej

regionu poprzez inwestycje w

bazę noclegową i gastronomiczną 

loga Unii

  

- Czas na zdrowy tryb życia bez nałogów

współfinansowane z budżetu  Miasta Rybnik

 Miasto Rybnik

 - Aktywny i bezpieczny wypoczynek

podczas zajęć harcerskich

- Harcerska Służba

współfinansowane z budżetu Gminy Gaszowice

Gmina Gaszowice


 

 ROHiS komitet

 niw-rohis