Zjazd Hufca Ziemi Rybnickiej

Czuwaj Druhny i Druhowie!

Informuję, że został zwołany Zjazd Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej, który odbędzie się w dniu 09.09.2023 r. na Stanicy Wodnej 6 HDŻ o godz. 14:30.

Wykazanie dysponowania głosem decydującym weryfikowane będzie na podstawie listy uczestników zjazdu z głosem decydującym ogłoszonym w rozkazie komendanta hufca i udostępnionym na SharePoint hufca Rozkaz L15/2023 z dnia 09.09.2023 r.

Rozkaz oraz zawiadomienie o Zjeździe zostało również wysłane na konta mail w domenie zhp.net.pl.

 

Komendantka Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej

phm. Patrycja Bielaczek

Szukaj

button karta kwalifikacyjna

 


 100-lecie Hufca Ziemi Rybnickiej:

patronat-100-lat-hufca-rybnik

 

Realizujemy granty:

 

Turystyka z ZHP na sześć -

- poprawa jakości infrastruktury turystycznej

regionu poprzez inwestycje w

bazę noclegową i gastronomiczną 

loga Unii

  

- Czas na zdrowy tryb życia bez nałogów

współfinansowane z budżetu  Miasta Rybnik

 Miasto Rybnik

 - Aktywny i bezpieczny wypoczynek

podczas zajęć harcerskich

- Harcerska Służba

współfinansowane z budżetu Gminy Gaszowice

Gmina Gaszowice


 

 ROHiS komitet

 niw-rohis