Odszedł na wieczną wartę

Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 6 marca 2024 roku

Bóg powołał na wieczną wartę

Druha  harcmistrza Zygmunta Grossek.

Druh Zygmunt Grossek do ZHP wstąpił w 1957 roku. W 1959 objął funkcję drużynowego w V RDH im. R. Traugutta w Rybniku. Wielokrotnie pełnił funkcję komendanta obozów letnich. Współinicjator powstania Harcerskiego Społecznego Komitetu Budowy Sali Gimnastycznej i Harcówki w Rybniku. W latach 1963-1971 Członek Komendy Hufca, natomiast w latach 1971-1973 członek Komisji Rewizyjnej Hufca. Od 1982 roku był aktywnym członkiem Kręgu Instruktora Seniora. W 1996 został przewodniczącym Kręgu Seniora, również przez lata pełnił funkcję członka Sądu Harcerskiego Hufca Rybnik.

Za swoją działalność harcerską, społeczną został odznaczony: Złotym Krzyżem „Zasługi dla ZHP”, Krzyżem Zasługi dla ZHP, Złotą Odznaką za „Zasługi dla Chorągwi”, Odznaką za „Zasługi dla Hufca Rybnik”. 

Druhu Zygmuncie!

Żegnają Cię, zuchy, harcerki, harcerze i instruktorzy Hufca Ziemi Rybnickiej. 

Żegna Cię liczne grono przyjaciół i tych, którzy przez lata przeżywali z Tobą wspaniałą harcerską przygodę. Czuwaj na wiecznej warcie!

Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej składa kondolencje rodzinie oraz najbliższym, a także podziękowania za lata służby harcerskiej.

Msza święta pogrzebowa odbędzie się 9 marca 2024 roku (sobota)  o godzinie 13.30 w kościele pw. św. Józefa Robotnika - Ojców Franciszkanów w Rybniku.

 

zaloba krzyz

Szukaj

button karta kwalifikacyjna

 


 100-lecie Hufca Ziemi Rybnickiej:

patronat-100-lat-hufca-rybnik

 

Realizujemy granty:

 

Turystyka z ZHP na sześć -

- poprawa jakości infrastruktury turystycznej

regionu poprzez inwestycje w

bazę noclegową i gastronomiczną 

loga Unii

  

- Czas na zdrowy tryb życia bez nałogów

współfinansowane z budżetu  Miasta Rybnik

 Miasto Rybnik

 - Aktywny i bezpieczny wypoczynek

podczas zajęć harcerskich

- Harcerska Służba

współfinansowane z budżetu Gminy Gaszowice

Gmina Gaszowice


 

 ROHiS komitet

 niw-rohis