Najważniejsze informacje z artykułu "Jak harcerstwo wychowuje"

Artykuł "Jak harcerstwo wychowuje" autorstwa hm. Marka Gajdzińskiego omawia harcerską metodę wychowania, która charakteryzuje się pięcioma zasadami oddziaływania:
Zasada oddziaływania naturalnego - formy aktywności używane w harcerstwie odbierane są przez harcerzy jako naturalne, a dzięki temu zaakceptowane i stosowane. Ważna jest mała różnica wieku między wychowawcą a wychowaniem, dlatego ZHP określany jest jako instytucja MŁODYCH dla MŁODYCH
Zasada oddziaływania od zewnątrz - zasada przyjmuje dobrowolność uczestnictwa w ZHP i świadomość postaw, zwyczajów, praw i obowiązków.
Zasada oddziaływania wzajemnego - wszyscy harcerze w zastępie i drużynie nawzajem na siebie oddziałują, pobudzając się do większego zaangażowania w życie grupy. Realizowane jest to również w relacjach pionowych pomiędzy starszymi a młodszymi- wychowawca wpływa na wychowanków i wychowankowie wpływają również na wychowawcę. Zjawisko to nosi nazwę dodatniego sprzężenia zwrotnego.
Zasada oddziaływania pozytywnego - przyjmowanie dobrych wzorców, wartościowy przykład osobisty, rozbudzanie aspiracji i zachęcanie do dążenia do ideału.
Zasada oddziaływania pośredniego - Wychowanie do czynu poprzez czyn. Przed harcerzami wychowawca stawia zadanie, które ma cel bezpośredni np. w zastępie budowanie bramy obozowej, a także cel pośredni: nauka współdziałania, rzetelności i odpowiedzialności za wykonanie zadania. Wystrzeganie się moralizowania i wywierania bezpośredniego wpływu na młodzież w formie pouczania.
Metodyczne środki oddziaływania: wzorzec ideowy (ideały zawarte są w Prawie Zucha i Prawie Harcerskim), wzorzec osobowy (przykład osobisty drużynowego i wielcy Polacy- bohaterowie drużyny), podejście indywidualne (również system sprawności i stopni), stopniowanie trudności (dostosowywanie poziomu trudności zadań, podział metodyk), rywalizacja, współzawodnictwo, współdziałanie, formalna i nieformalna grupa rówieśnicza (podział na szóstki, zastępy, patrole), harcerska atmosfera (zwyczaje, obrzędy, mundur, symbolika odznak), nagrody i kary (najlepszy instruktor stara się ich unikać).
Programowe środki oddziaływania - elementy programu: kontakt z przyrodą, sport i kultura fizyczna, techniki harcerskie, turystyka i krajoznawstwo, odkrywanie historii i kultywowanie tradycji, uczestnictwo w kulturze, rozwijanie zainteresowań, prowadzenie gospodarki, poszukiwanie przyjaciół, służba społeczna. 

pwd. Klaudia Bartkowiak

Harcerskie lato

button karta kwalifikacyjna

 


Realizujemy granty:

 

"Instruktor wolontariusz"

baner instruktor wolontariusz 

 

Turystyka z ZHP na sześć -

- poprawa jakości infrastruktury turystycznej

regionu poprzez inwestycje w

bazę noclegową i gastronomiczną 

loga Unii

 

 

- Czas na zdrowy tryb życia bez nałogów,

- Harcerska Służba,

- Aktywny i bezpieczny wypoczynek w harcerskich bazach,

- Harcerski Program Żeglarskiej Akademi Rozwoju

współfinansowane z budżetu  Miasta Rybnik

 logo miasta

 - Aktywny i bezpieczny wypoczynek

podczas zajęć harcerskich

- Harcerska Służba

współfinansowane z budżetu Gminy Gaszowice

cover herb-gminy-gaszowice


WSJ2023 Isupport Logo-01

 

 niw-rohis