Przekaż 1% podatku dla Hufca Ziemi Rybnickiej

W dniu 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji.

 

Jak przekazać 1% podatku dla Hufca Ziemi Rybnickiej Związku Harcerstwa Polskiego?

Wystarczy wypełnić poniższą rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

 PIT 1procent

 

KROK 1.

W rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer KRS 0000273051. Jest to numer Chorągwi Śląskiej ZHP w Krajowym Rejestrze Sądowym.

KROK 2.

Wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

KROK 3.

W polu "Cel szczegółowy" wpisujemy: "Hufiec Rybnik <numer jednostki>", np. "Hufiec Rybnik 1DH". Spis jednostek znajduje się na stronie hufca.

Można też przekazać pieniądze na Ośrodek Obozowy w Wapienicy. Wtedy wpisujemy "Hufiec Rybnik Wapienica".

 

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

Można również w kolejnym polu podać dane kontaktowe, np. adres e-mail czy numer telefonu. 

 

Co zrobimy z otrzymanym 1%?

  • Będziemy rozwijać charakter, wiedzę i umiejętności zuchów, harcerzy i instruktorów Hufca Ziemi Rybnickiej. W ramach programu wychowawczego ZHP na 100-lecie harcerstwa rozwijać będziemy na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury idee pracy nad sobą, braterstwa i służby Polsce i bliźnim.
  • Zainwestujemy w nowoczesny Ośrodek Obozowy Hufca Ziemi Rybnickiej w Wapienicy, w którym każdego roku pokonuje swoje słabości i wypoczywa ponad 1000 dzieci i młodzieży z Rybnika i powiatu.